7.1.06

Sortolierede …

En 5. klasseelev i familien fik udleveret en opgave i skolen med ordet “sortolierede”. Mærkeligt ord: “sor-to-lie-re-de”. Fandtes ikke i nogen ordbog, og kun et enkelt hit på Google, der ikke forklarede ordet.

Ud af sammenhængen kunne det dog udledes at det skulle opfattes som: “sort-olie-rede”, altså noget i retning af “dækket med sort olie”.

Dette indlæg kun for at hjælpe fremtidige skoleelever med mystiske ord som “sortolierede” og “sortolieret”.

No comments: