29.7.06

Hvor er der en statsmand?

Nå, så der er olie på Grønland. Indvinding af den olie vil ødelægge det grønlandske samfund. Brugen af olien vil give endnu mere kuldioxid i atmosfæren, og mere drivhuseffekt.

En politiker tænker på de penge, der er i sådan et projekt. En statsmand tænker på samfundet og verden. Der er godt nok langt mellem statsmænd i vore dage.