15.3.08

Det handler ikke om musik!

Nuvel, musikken spiller en rolle i X-Factor udsendelserne, men det er ikke det vigtigste.

X-Factor handler om følelsesmæssig pornografi.

Efter at man nu i en årrække har kunnet se pornografiske billeder af alle dele af det menneskelige legeme, samt billeder af alle mulige, sommetider umulige, handlinger mennesker kan foretage med sig selv og hinanden, er dette emne udtømt.

Man har derfor i flere programmer på TV vendt sig mod den pornografi der er i udstillingen af menneskelige følelser. Glæde, sorg, vrede og så videre er der faktisk seere, og dermed penge, i.

Det er måske lidt trist, at der ikke er penge i en værdig behandling af sine medmennesker.

No comments: